Delad glädje är dubbel glädje!

Happy me vurmar för karma och en bättra värld för alla.
Då vi alla är sammanlänkade så ger du till dig själv då du hjälper en medmänniska. Det går runt. Karma.
 

Förutom att Happy me annordnar yogapass till förmån för de som behöver så är jag även privat fadder åt en liten pojke som heter Nite i en av SOS-barnbyar i Thailand. 

 

Jag är också sedan många år tillbaka världsförälder hos Unicef, som jag under min tid som tv-rådgivare även jobbade tillsammans med. Unicef ger katastrofhjälp där det behövs, men gör också stor skillnad i att minska barndödligheten genom vaccinationer.

 

Du kan också göra skillnad!

Du gör det genom att gå från tanke till handling.

Så skänk en slant eller din tid till en organisation du gillar