SLOW LIVING 

SLOW LIVING... VAD ÄR DET?

Välkommen till mina reflektioner och tankar kring rörelsen Slow Living.
Jag har under många år studerat människan, kropp, stress, tankar, känslor, nervsystem... hur vi fungerar helt enkelt. Min drivkraft har varit att förstå hur vi kan leva så harmoniskt och njutningsfullt som möjligt. I det har jag funnit att det som påverkar hur vi mår är väldigt mycket vad vi tänker och hur mycket stress vi har. Det jag kommit fram till är att vi är väldigt lika då vi kommer till stress och viktiga nycklar för att återgå till välmående. Min lära har alltid varit att ta med det vi tränar på yogamattan ut i vardagen och då möter vi slow living! Här kommer jag bena ut vad slow living är och innebär. Du kommer få massa inspiration, kunskap och tips på hur du kan leva enligt slow living på en nivå som passar dig! 

”Slow living är ett tänkesätt där du skapar en mer meningsfull och medveten livsstil som är i linje med vad du värdesätter mest i livet.”
 
Istället för att göra saker snabbt och hinna med så mycket som möjligt så ligger tyngdpunkten på att göra saker i rätt hastighet för dig. Det innebär till att börja med att utvärdera vad som är viktigt för dig så du kan prioritera och lägga ned rätt tid på de saker som betyder mest för dig.
Genom att lyssna till din väg, hur du vill leva, dina värderingar så kan du också börja ta medvetna beslut som månar om ditt välmående såväl som planetens och alla som lever på den. Vi går bort från autopilot och skapar istället utrymme för reflektion och medvetenhet.
 
Slow living – ett sätt att leva bättre, inte snabbare.

Framgång liknas inte med att vara upptaget och viktig utan istället att vara närvarande i nuet och leva med en intention, medvetenhet och omtänksamhet där kvalitét går före kvantitet. Det i sin tur kan se ut lite olika beroende på vem du är. För en del handlar det om att liksom jag – flytta ut till landet, odla mina egna grönsaker, vara nära naturen och jobba mindre. Men det kan lika gärna vara att bo i stan och jobba i ett högt tempo. Det är själva intentionen och medvetenheten som skapar slow living.

Du stannar helt enkelt upp och checkar av att du lever enligt dina satta intentioner. Du skapar medvetenhet kring hur du vill leva och ifrågasätter vad syftet är med det du väljer att göra. Gör du saker för egen skull, för att du mår bra, eller gör du det av på grund av vad du tror andra förväntar sig av dig?


Vad finns det för fördelar med att leva enligt slow living?

Slow living för mig är väldigt mycket att vara i nuet och skapa medvetenhet. Det kopplar samman dig med din kropp, med naturen med dina medmänniskor och djur. När du väl börjat lyssna är det svårt att blunda mer. Vi blir med ödmjuka, tacksamma och harmoniska när vi väljer att leva mer genomtänk.
 
Mer tid till det som betyder något för dig!
-När du kan sortera bort aktiviteter som distraherar dig (sociala medier?) och dränerar dig får du mer tid att göra saker som är betydelsefulla och ger mening för dig.
 
Dina sinnen förstärks!
När du är mer närvarande upplever du mer. Doften av vår, känslan av nytvättade lakan mot din hud, gräset under dina barfotafötter, smaken av ditt morgonkaffe. Dina sinnen vaknar och du upplever automatisk mer tacksamhet.
 
Din stress och oro minskar!
-När vi är i nuet minskar även stress och oroliga tankar på framtid eller ältande i gårdagen.

Dina relationer förbättras!
-När du äger din tid kan du välja mer kvalitetstid med dina nära och kära. När du inte stressar har du även mer tolerans och tålamod mot personer som prövar dig. Du kan då välja att agera på ett nytt sätt. Du sätter inte heller samma krav på andra när du minskar kraven på dig själv.

Miljön mår bättre!
-När du saktar ned mår planeten bra! Du kör din bil långsammare eller väljer andra färdmedel (mindre utsläpp), du väljer medvetet hållbarare livsmedel och du går bort från slentrianmässig shopping och väljer kvalitet framför kvantitet, hållbarhet och återbruk … när vi lever långsammare blir vi medvetna om hur en snabb livsstil påverkar vår miljö negativt.
 
Du finner mening med livet!
-Många saknar en känsla av mening med livet. Man kanske har allt, men ändå upplever en tomhet. När du sätter ditt syfte och väljer dina värderingar i hjärtat får du en livsstil som kan leda till ett mer ändamålsenligt liv.  
 
Du lever med naturen!
-Du är också en del av naturen och du mår bra av att leva enligt naturen, dygnets och årstidernas rytm. När vi saktar ned kan det hjälpa oss att återknyta kontakten med naturen genom att omfamna säsongsbetonad livsstil och vara mer i naturen.
 
Hur börjar jag?
I mina kurser och klasser brukar mina deltagare får frågan vad de vill ha mer av i livet. Att ta tid att reflektera över detta är liksom grunden till allt. Vad vill du och är du på rätt väg?  Använd gärna en vanlig penna och en dagbok där du skriver ned dina tankar och känslor.
 
Du kan reflektera över följande frågeställningar:
-Vad är viktigast för mig?
-Vad mår jag bra av?
-Vad vill jag ha mer av i livet?
-Vilka är mina ledord? (frihet, hållbarhet, trygghet, frisk, stark, harmonisk etc )
 
När du har de värderingar du vill leva efter kan du sätta din intention, ditt syfte. När du har ditt syfte kan du lättare checka av att dina val följer din intention.

Avsätt tid för dig själv att landa och reflektera. Tillåt det att vara en process. Låt det få ta tid. Men glöm inte att lyssna inåt. I min bok Inom dig där lyckan bor har jag en massa övningar för att finna ditt inre syfte. (Läs mer här).
 
Avslutningsvis vill jag bara säga att precis som med yogan och meditation är slow living inte en quick fix, det är en pågående process som tar tid och som kommer att ändras när det som betyder mest för dig ändras. Den intention du sätter idag kommer kanske inte vara densamma om några år. Allt är föränderligt, precis som naturen.

Etiketter: slow living

Kommentera gärna: